Ontlakken van het carrosserie

De stappen van het proces

Het ontlakken uitgelegd

Het ontlakken van een carrosserie gebeurd in een natronloogbad bij een temperatuur van ca. 80° Celsius. Tijdens het ontlakken in dit bat wordt alle lak, kit, tectyl en plamuur opgelost. De gemiddelde behandelduur is ca. 3 dagen. Tussentijds wordt de carrosserie een aantal keer gecontroleerd. Wanneer de carrosserie kaal (ontlakt) is, wordt hij schoongespoten, gedroogd en met de hand nagelopen op eventuele achtergebleven resten. Loog reageert niet met metalen en is dus ongevaarlijk voor de carrosserie ook in het theoretische geval dat er wat vloeistof zou achterblijven. Dit gebeurt echter nooit omdat de auto na dit alles meestal ook ontroest wordt.

Te verrichten plaatwerk

Na het ontlakken heeft u een perfect overzicht over de staat waarin uw koets verkeert. Dit is het moment in het proces, waarop u het beste eventueel noodzakelijk plaatwerk kunt verrichten. Nieuwe plaatdelen moeten eerst ontdaan zijn van de 'transportlak' alvorens ze in te lassen. Vertinnen wordt in dit stadium afgeraden. Tijdens de KTL-behandeling (elektrostatische dompellak) kan de tin zacht worden en gaan vervormen.

Ga naar de volgende stap (Ontroesten)